Xà đơn 1 trụ 3 hướng ngoài trời là một dụng cụ tập luyện hiệu quả cho việc rèn luyện sức mạnh, sự bền chắc và phát triển cơ bắp. Với xà đơn này, bạn có thể thực hiện nhiều bài tập khác nhau cho toàn bộ cơ thể, đặc biệt là cơ tay, cơ […]

Back To Top